انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان

انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲

متاسفانه مشکلی در بارگزاری اطلاعات رخ داده است، لطفا در صورت تکرار با پشتیبانی ایوند تماس بگیرید.

ارتباط با انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۹۰۱۰۴۶۵۹۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان، توحیدخانه