انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه قم

ارتباط با انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه قم
درباره انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه قم

انجمن علمی علوم کامپیوتر دانشگاه قم به عنوان انجمن پیشرو در زمینه آموزش به خصوص آشنایی کاربران با نرم افزارهای متن باز همواره پیشگام بوده است