انجمن علمی فناوری‌های نوین دانشگاه مازندران

انجمن علمی فناوری‌های نوین دانشگاه مازندران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با انجمن علمی فناوری‌های نوین دانشگاه مازندران
شماره برگزارکننده
۰۹۱۱۷۷۷۷۵۰۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی فناوری‌های نوین دانشگاه مازندران

نهاد ترویجی ستاد توسعه فناوری نانو