انجمن علمی قانون

انجمن علمی قانون

رویداد‌ها۹
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۵۲
ارتباط با انجمن علمی قانون
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی قانون

انجمن علمی قانون نهادی وابسته به مرکز پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای بهبود تعاملات بین رشته ای گام بر می دارد.