انجمن علمی مخاطره شناسی ایران

انجمن علمی مخاطره شناسی ایران

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با انجمن علمی مخاطره شناسی ایران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی مخاطره شناسی ایران

انجمن علمی مخاطره شناسی ایران از طریق وب سایت خود از علاقه مندان در زمینه مخاطرات و سوانح دعوت به عمل می آورد.