انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۰
ارتباط با انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی‌ مدیریت بازرگانی دانشگاه خوارزمی

این سمینار توسط خانم بهاره میرزاهمدانی ,کارشناس ارشد  آموزش زبان آلمانی از دانشگاه کاسل و مشاور تحصیلی موسسه Otto Benecke راهبری می‌شود.