انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸
ارتباط با انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۲۲۳۰۶۷۷۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام