انجمن علمی مطالعات فرهنگی

انجمن علمی مطالعات فرهنگی

رویداد‌ها۲
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۸
ارتباط با انجمن علمی مطالعات فرهنگی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۵۰۹۹۰۷۳
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مطالعات فرهنگی

انجمن علمی مطالعات فرهنگی دانشگاه علم وفرهنگ