انجمن علمی معلمان کارآفرینی استان خراسان رضوی

انجمن علمی معلمان کارآفرینی استان خراسان رضوی

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۷
ارتباط با انجمن علمی معلمان کارآفرینی استان خراسان رضوی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی معلمان کارآفرینی استان خراسان رضوی

این نشستها به صورت ماهیانه و آخرین شنبه هر ماه برگزار می گردد.