انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبایی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴
ارتباط با انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبایی
شماره برگزارکننده
۰۹۹۲۹۱۳۵۳۱۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت دانشگاه علامه طباطبایی