انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده نفت آبادان

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده نفت آبادان

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۴۷
ارتباط با انجمن علمی مهندسی شیمی دانشکده نفت آبادان
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۵۶۵۵۷۴۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی