انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۱۶۱۳۴۹۸۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی