انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا

انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۸
ارتباط با انجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه فنی مهندسی بویین زهرا
شماره برگزارکننده
۰۹۰۲۳۶۲۵۴۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام