انجمن علمی مهندسی شیمی

انجمن علمی مهندسی شیمی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۴
ارتباط با انجمن علمی مهندسی شیمی
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۶۹۸۶۰۰۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی سهند، دانشکده مهندسی شیمی