انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵۴
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام