انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۷۳۳۵۳۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی