انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه اردکان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۵۷۳۳۵۳۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی