انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۲۱۲۳۲۹۶۷۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

استاد دوره: مهندس آرش زندی