انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه تبریز

انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۷
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۸
ارتباط با انجمن علمی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه تبریز
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام