انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه قم

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه قم

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲۳
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه قم
شماره برگزارکننده
۰۹۱۲۹۴۵۳۲۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی