انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۴
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه ارومیه
شماره برگزارکننده
۰۹۱۴۷۱۲۹۳۴۵
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی