انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۲
ارتباط با انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
وبسایت
https://utsame.com
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۶۱۱۱۴۰۴۳ / ۰۹۳۰۶۲۸۰۲۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی