انجمن علمی مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

انجمن علمی مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶
ارتباط با انجمن علمی مهندسی هوافضا دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۹۸۶۳۹۹۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی