انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۱۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۳۶
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تبریز
شماره برگزارکننده
۰۹۰۱۰۸۳۶۴۲۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی