انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲۱۵
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۷۲۵۸۱۶۷۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی