انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد

رویداد‌ها۳
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۲
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۵۹۰۶۸۷۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام