انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۵
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۱۵۱۶۷۹۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گلستان

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر یکی از انجمن های دانشگاه گلستان است که از دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر این دانشگاه تشکیل شده است