انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

رویداد‌ها۵
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۲
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۸۴۸۷۶۰۲۱
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان