انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۲
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام