انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۴۳۵۹۵۷۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد