انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران

رویداد‌ها۴
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷۱
ارتباط با انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر پردیس فارابی دانشگاه تهران