انجمن علمی نانو دانشگاه شریف

انجمن علمی نانو دانشگاه شریف

رویداد‌ها۱۷
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۴۱
ارتباط با انجمن علمی نانو دانشگاه شریف
شماره برگزارکننده
۰۲۱۶۶۱۶۵۸۳۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی
درباره انجمن علمی نانو دانشگاه شریف

انجمن علمی‌دانشجویی علوم و فناوری نانو - دانشگاه صنعتی شریف