انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه  شهرکرد

انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه شهرکرد

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۹۴
ارتباط با انجمن علمی کارآفرینی دانشگاه شهرکرد
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی