انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد همدان

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد همدان

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد همدان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۸۴۵۷۹۰۸
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد همدان

کارگروه انجمن علمی کامپیوتر جهت رشد بیشتر دانشجویان این کارگاه را برگزار می کند