انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر طوسی

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر طوسی

رویداد‌ها۶
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۰۵
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر طوسی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی