انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سجاد

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سجاد

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۱۷
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سجاد
وبسایت
https://susc.ir/
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام