انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه علم صنعت

https://telegram.me/cesaiust