انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد

رویداد‌ها۴
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۵
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۸۵۱۷۲۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام