انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد

انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶۹
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد جامع مستقل نجف آباد
شماره برگزارکننده
۰۹۳۰۸۵۱۷۲۴۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام