انجمن علمی کامپیوتر

انجمن علمی کامپیوتر

رویداد‌ها۵
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۸۱
ارتباط با انجمن علمی کامپیوتر
شماره برگزارکننده
۰۹۱۸۴۱۲۰۹۸۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی