انجمن علمی مدیریت گردشگری و جهانگردی دانشگاه کردستان

انجمن علمی مدیریت گردشگری و جهانگردی دانشگاه کردستان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۷
ارتباط با انجمن علمی مدیریت گردشگری و جهانگردی دانشگاه کردستان
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۲۰۱۹۵۲۷
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی