انجمن علمی گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تبریز

انجمن علمی گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تبریز

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۳۶
ارتباط با انجمن علمی گروه علوم‌کامپیوتر دانشگاه تبریز
شماره برگزارکننده
۰۹۰۳۸۵۶۹۶۶۶
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام