انجمن علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

انجمن علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۶
ارتباط با انجمن علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
شماره برگزارکننده
۰۹۳۹۰۵۵۷۳۴۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام