انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
سه‌شنبه ۲۱ مرداد

بورس برای مدیران

  • ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن مدیریت ایران
ارتباط با انجمن مدیریت ایران
شماره برگزارکننده
۸۸۲۱۰۸۵۰-۸۸۸۲۷۸۷۸-۸۶۰۵۱۴۶۴
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام