انجمن مدیریت بازرگانی

انجمن مدیریت بازرگانی

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۸
چهارشنبه ۴ اردیبهشت

کارگاه اشنایی با بورس

  • سنندج
  • رایگان
آواتارانجمن مدیریت بازرگانی
ارتباط با انجمن مدیریت بازرگانی
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام