انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)

انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)

رویداد‌ها۱
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۶
ارتباط با انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)
وبسایت
www.issm.ir
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن مدیریت راهبردی ایران- مدرس دوره: عطاءاله هرندی (دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبائی)

با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری. www.Issm.ir