انجمن مشاوران مدیریت ایران

انجمن مشاوران مدیریت ایران

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴
ارتباط با انجمن مشاوران مدیریت ایران
شماره برگزارکننده
۰۲۱-۸۸۲۴۶۹۲۹-۸۸۲۴۶۹۳۰
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام