انجمن مهندسی برق دانشگاه اصفهان

انجمن مهندسی برق دانشگاه اصفهان

رویداد‌ها۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۳۲
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

open dey دانشگاه اصفهان

  • اصفهان
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن مهندسی برق دانشگاه اصفهان
چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰

open dey دانشگاه اصفهان

  • اصفهان
  • ۲۵,۰۰۰ تومان
آواتارانجمن مهندسی برق دانشگاه اصفهان
ارتباط با انجمن مهندسی برق دانشگاه اصفهان
شماره برگزارکننده
۰۹۱۳۴۵۶۶۳۱۲
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام