انجمن نجوم دانشگاه الزهرا

انجمن نجوم دانشگاه الزهرا

رویداد‌ها۶
درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۹۶
ارتباط با انجمن نجوم دانشگاه الزهرا
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن نجوم دانشگاه الزهرا

مدرس : جناب آقای محمدصالح تیمار (رصدگرحرفه ای و داور مارتن مسیه)