انجمن نسیم اندیشه

رویداد‌های انجمن نسیم اندیشه
متاسفانه رویدادی یافت نشد!
ارتباط با انجمن نسیم اندیشه
درباره انجمن نسیم اندیشه

انجمن نسیم اندیشه قم (سازمان مردم نهاد دانشجویان قمی سراسر کشور)  تشکلی است مردمی که در سال 1383 به همت تعدادی از دانشجویان قمی ثبت و مشغول فعالیت گردید.