انجمن نسیم اندیشه

انجمن نسیم اندیشه

درباره برگزارکننده
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۰
ارتباط با انجمن نسیم اندیشه
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
درباره انجمن نسیم اندیشه

انجمن نسیم اندیشه قم (سازمان مردم نهاد دانشجویان قمی سراسر کشور)  تشکلی است مردمی که در سال 1383 به همت تعدادی از دانشجویان قمی ثبت و مشغول فعالیت گردید.