انجمن های علمی - دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع

انجمن های علمی - دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع

رویداد‌ها۱
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۴۸
ارتباط با انجمن های علمی - دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی صنایع
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام