انجمن های علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

انجمن های علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

رویداد‌ها۱۲
ارتباط با برگزارکننده
دنبال کنندگان۱۲۲
ارتباط با انجمن های علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تماس از طریق ایوند
ارسال پیام
شبکه‌های اجتماعی